Regulator Wzrostu Mepik 300Sl 1L

85,00

Opis

Nazwa:Regulator wzrostu Mepik 300SL 1LOpis:pierwszy na rynku, zarejestrowany w rzepaku i w zbożach preparat z chlorkiem mepikwatu solo,niewielkie wymagania temperaturowe,zapobiega wyleganiu, skutecznie skracając długość pędów rzepaku i źdźbeł zbóż (działa jako inhibitor syntezy giberelin),elastyczny termin stosowania,poprzez regulację rozwoju pędów bocznych wpływa korzystnie na równomierność łanów rzepakuPrzed zastosowaniem prosimy zapoznać się z etykietą!ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN SPRZEDAJEMY TYLKO UŻYTKOWNIKOM PROFESJONALNYM ZGODNIE Z ART. 28, ART. 25 USTAWY TAKOWE PREPARATY MOGĄ BYĆ ZBYWANE OSOBOM KTÓRE:1) są pełnoletnie2) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.KUPUJĄC OŚWIADCZACIE PAŃSTWO ŻE SPEŁNIACIE TE KRYTERIAUSTAWA Z DNIA 08.03.2013 O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLINProducent: ChemirolPojemność: 1 litrSubstancja czynna: chlorek mepikwatu

Producent: Inny

wanny z drzwiczkami cena, brodziki pod prysznic, kabina prysznicowa półokrągła 110×90, furgo

yyyyy