Patenrat Pellet 1Kg Farmer Trutka Na Myszy Szczury

23,99

Opis

PATENRAT PELLET 1KG FARMER TRUTKAPATENRAT PELLET jest to gotowa do użycia przynęta gryzoniobójcza, zawierająca substancję czynną o działaniu przciwzakrzepowym – Bromadiolon. Trutka przeznaczona do zwalczania myszy i szczurów wewnątrz i wokół budynków oraz na terenach otwartych.PATENRAT PELLET zawiera substancję o gorzkim smaku, która zapobiega przypadkowemu połnięciu produktu przez dzieci.PATENRAT PELLET do użytku profesjonalnego może być używany wewnątrz i wokół budynków: przemysłowych (magazynów, ładowni statków), gospodarczych, użyteczności publicznej, mieszkalnych, piwnic, garaży, spiżarni i ogrodów lub na terenach zewnętrznych.INSTRUKCJE OBSŁUGI:Produkt jest gotowy do użytku i musi być używany zgodnie z poniżej podanymi dawkami. Nie dotykać produktu gołymi rękami, stosować odpowiednie rękawice ochronne. Stosować w miejscach dobrze wentylowanych. Unikać przesypywania przynęty, wykładać produkt z oryginalnego opakowania za pomocą miarki, bezpośrednio na stanowisko z przynętą. Podczas ewentulanego przesypywania produktu używać odpowiedniego sprzętu chroniącego drogi oddechowe (jednorazowe maski filtrujące przeciwpyłowe przynajmniej EN149 FFP2 lub równoważne). Unikać tworzenia się pyłu. Przynęta gryzoniobójcza musi być wsypana do specjalnego pojemnika z podłączonym urządzeniem dozującym (20g), zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi, przed połknięciem przez gatunki nie docelowe i przed rozprzestrzenianiem się w środowisku.Należy obserwować obszar infestacji i umieścić karmniki z przynętą w norach, na drogach gdzie przechodzą gryzonie i w miejsach ich najczęstrszej obecności. Pojemniki należy umieszczać w odległości około 5-10m jeden od drugiego.DAWKOWANIE:Zwalczanie myszy: Wykładać 40g przynęty w karmniku deratyzacyjnym umieszczonym w każde 100m2 powierzchni.Zwalczanie szczurów: Wykładać 60-100g przynęty w karmniku deratyzacyjnym mieszczonym na każde 100m2 powierzchni.Miejsca publiczne, w których stosowany jest produkt powinny być odpowiednio oznakowane. Karmniki należy wyraźnie oznakować, tak aby było oczywiste, że zawierają one produkty gryzoniobójcze i nie wolno przy nich manipulować. Zabezpieczyć przynętę w taki sposób, aby nie mogła być ona wynoszona. Należy prowadzić regularne inspekcje punktów (zaleca się co 7 dni), w których wyłożona jest przynęta, uzupełniać przynętę zjedzoną i wymieniać każdą przynętę uszkodzoną przez wodą lub zanieczyszczoną. Po zakończeniu zabiegu deratyzacji usunąć martwe gryzonie, karmniki z przynętą oraz przynętę znalezioną poza karmnikiem. Padłe gryzonie i przynętę należy usuwać, stosując rękawice ochronne.SKŁAD:Bromadiolon(CAS 28772-56-7) 0,005gBenzoesan Denatonium 0,001gSubstancje wabiące do 100gŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA:Gotowa do użycia przynęta gryzoniobójcza, w postaci granulek. Do użytku profesjonalnego. Przed użyciem dokładnie przeczytać instrukcje na etykiecie.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:Unikać zanieczyszczenia skóry. Po zastosowaniu produktu umyć ręce i skórę i potencjalnie narażoną na bezpośredni kontakt z produktem. Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia / mieszania z innymi produktami, w tym produktami biobójczymi.Produkt nie może być stosowany do ochrony roślin i produktów roślinnych. W pobliży punktów wyłożenia przynęty powinna znajdować się informacja, że kontakt z produktem lub padłymi gryzoniami jest niebezpieczny dla zdrowia oraz informacja o środkach pierwszej pomocy w przypadku zatrucia produktem.PRZECHOWYWANIE:Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym, chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł zapłony, wysokich temperatur. Chronić przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych. Przechowywać pod zmknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Produkt należy przechowywać i stosować w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędąchych przedmiotem zwalczania (zwłaszcza psów, kotów, świń i dzikiego ptactwa).Ważność: do 3 lat od daty produkcji w temperaturze pokojowej.PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGOUwaga:Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę informacyjną dotyczącą produktu.

Producent:

bateria sanitarna, biuro meldunkowe bydgoszcz, iv liceum ogólnokształcące radom, zaczarowane wzgórze, kościół szczyrk, szafka łazienkowa stojąca 60 cm

yyyyy