Grouw Garden Footrest With Tool Storage

150,99

Opis

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu : Bros Spirale na komary 10 sztukSpirala owadobójcza przeznaczona do zwalczania komarów i meszek na terenach otwartych.do 8 h ochronynatychmiastowe działanieSposób użycia: Wyjąć spiralę z opakowania i ostrożnie rozdzielić sąsiednie spirale zaczynając od zewnętrznych końców. Odgiąć języczek metalowej podpórki i nałożyć na nią spiralę. Zapalić koniec spirali, zdmuchnąć płomień i zostawić żarzącą się końcówkę. Wydzielające się opary działają owadobójczo i odstraszająco. Jedna spirala chroni przed komarami przez kilka godzin.

Przechowywać w temperaturze otoczenia

Środki ostrożności: Po wykonaniu czynności wymagających bezpośredniego kontaktu ze spiralą umyć ręce, unikać kontaktu z oczami i skórą.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.
P102 Chronić przed dziećmi.
Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54. Skutki uboczne nie są znane.
Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu z dala od żywności i źródeł ognia. Nie wprowadzać do kanalizacji, cieków i zbiorników wodnych. Puste opakowanie i pozostałości preparatu dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji.

Producent: Bros

pge ebok, łazienki sklep, mops błonie, baterie zlewozmywakowe czarne, neuryt, biuro paszportowe olsztyn, działanie sauny parowej, gromulska, geberit basic cena, salon firan

yyyyy